Udforskning

En anden udbredt form for Urbex, er udforskningen af kloakker og undergrunden i byerne. Det kan være både normale kloakafløb, men især også stor damprørsudgange fra hospitaler og andre offentlige bygninger er populære udforskningsmål. Dog er denne form for udforskning også en af de mest farefulde, da mange af stederne ikke er beregnet til mennesker overhovedet. Det betyder at de kan risikere at blive opfyldt med alt lige fra regnvand til farlige gasser og ekstreme temperaturer.

billede billede

Der findes mange eksempler på udforskning af kloark og undergrundssystemer i byer, som har haft dødelige udfald pga. gasudslip og oversvømmelse. Urbex har udviklet sig med tiden og det samme gælder naturligvis de ritualer der er forbundet med subkultureren. Især det ulovlige og de farlige aspekter har affødt nogle talemåder og ritualer, som har karakter af mottoer for god og ”sikker” opførsel i forbindelse med Urbex.

billede billede billede billede

F.eks. ”never go drain, when it rains” som henviser til faren ved at udforske kloakker, der kan blive oversvømmet i regnvejr. Mange Urbexere har adopteret den samme filosofi som udendørs hikers og hule udforskerer længe har navigerer efter og som lyder: ”Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Kill nothing but time”. Generelt er opfattelsen hos de fleste Urbexere at dokumentation, det fede billede og udforskning er målet, hvorfor hærværk og vandalisme bliver betragtet som dårlig stil.